Chiro Burcht

De tijdlijn:

 • Chiro Burcht is ontstaan nadat het leden- en leidingsaantal bij zowel Chiro Sint-Lutgart als Chiro Trefpunt enorm gedaald was.  Een samensmelting was noodzakelijk. In 1997 vond de samensmelting plaats en vanaf 2000 werd dit ook doorgegeven aan Chiro Nationaal. De eerste groepsleidster was Joke Pyl. In het begin moet het zeker een beetje zoeken geweest zijn naar een goed evenwicht tussen jongens en meisjes. Zo was er een probleem bij het eerste gemengde bivak te Eeklo omdat zowel de meisjes als de jongens met een vaste kookploeg werkten en er nu dus twee kookploegen waren. Dit werd democratisch opgelost door stemming en degene met de meeste stemmen mocht eerst mee, de andere kookploeg het jaar nadien en zo afwisselend. Zo was de kookploeg van de meisjes het eerst aan de beurt.

  1998 Bivak Eeklo

  1998 Bivak Eeklo, het eerste officiele bivak van Chiro Burcht

 • Wanneer er op het kamp te Malmedy in 2003 plots heel veel jonge kinderen zich inschrijven, wordt er door de speelclub leiding beslist om hun afdeling op te splitsen. Dit zal het eeste en tot nog toe het enige jaar zijn waarin er over een padclub gesproken wordt voor de 6- en 7-jarigen. De speelclub bestond uit de 8-jarigen (’94). Vanaf 2003 werd er ook weer gestart met de Tuinfeesten, dit naar vroegere gewoonte om de twee jaar afwisselend met de Bloesemfeesten. De Tuinfeesten werden gehouden tijdens het eerste weekend van mei. Het zaaltje werd tijdens deze feesten ingehuldigd als Huize Papa Beer.
 • In 2006 bereikte het ledenaantal een dieptepunt. Met slechts 38 leden en 7 leiders vertrokken we met nog nooit zo weinig op kamp! De zeer kleine leidingsploeg had enkele zware beslissingen door te hakken voor het aansluitende jaar. Er zouden voor 2 jaar geen Tuinfeesten meer plaatsvinden. Voor zowel extrerne als interne activiteiten was er nu geen ruimte meer. Men zou ook allemaal nog wel enkele jaren leiding moeten blijven.
 • Op het kamp te Sint-Joris-Winge in 2008 waren er nog slechts 3 groepen. Met de tito’s als oudste groep zou er nog wel enkele jaren gespaard moeten worden vooraleer er nieuwe leiding bij zou komen.
 • Na een korte pauze werden er in 2011 weer Tuinfeesten georganiseerd volgens het aloude principe.
 • Er was in 2011 ook plek voor enig afscheid: na een leidingscarrière van maar liefst 9 jaar stopten Ken en Joris er dit jaar definitief mee.
 • Het jarenlange wachten was in 2012 eindelijk aan een einde gekomen. Met 10 nieuwe leiders en leidsters stond de deur weer open voor heel wat nieuws! Zo startte men dit jaar met het fameuze sjorprogramma van Chiro Burcht. Met een basishoeveelheid aan sjorbalken sloegen de mannelijke leiders er zo in om de aanpalende KSA op het bivak te Gierle af te weren. Hiernaast ging men met 90 man op kamp. Nog nooit waren er met Chiro Burcht zoveel kinderen en leid(st)ers mee!
 • Ook in 2013 stond er weer heel wat nieuws te gebeuren.
  cb2014

  De bende anno 2014 mét VB en TP

  Het werkjaar 2013-2014 zou voor het eerst 5 volwaardige groepen tellen en 1 van de lokaaltjes achteraan zou weer in gebruik genomen worden. Er werd gesleuteld aan het inschrijvingsgeld en men besloot voortaan niet meer te gaan schaatsen in februari.

 • Het grootste leidingsaantal werd bereikt in 2014: met maar liefst 18 leiders en leidsters ging men van start in September. In diezelfde maand organiseerde men sinds lang terug een fuif: Banlieue. Voor het eerst in jaren werd er ook weer gezocht naar een Volwassen Begeleider en een Technische ploeg. Kristel de Souter nam de functie van VB op zich en zou zo mee instaan voor een verdere structurele uitbouw van Chiro Burcht. Bart de Cleen leidde de TP en nam hamer en beitel in de hand om het lokaal weer van top tot teen op te knappen.
  Bovendien ging met op het einde van datzelfde werkjaar met 92 op kamp naar Houffalize. Het 18de bivak van Chiro Burcht, werd zo het talrijkste ooit opgemeten
 • 2015: Een Bouwcomité werd opgericht onder leiding van Sarah D’Hooghe en al gauw kregen de lokalen verschillende make-overs (zie lokalen). Het eerste wapenfeit van het bouwcomité creëerde onmiddellijk een extra lokaal. Eindelijk kon er gesproken worden over die 6de groep: De Kadeekes! Het was al van 2003 geleden dat er nog een paarse groep (de Padclub) geweest was en voor het eerst in het 19-jarig bestaan van Chiro Burcht waren er 6 gezonde groepen.
 • Anno 2017 ging Chiro Burcht een feestjaar in, hun twintigste levensjaar zou immers niet ongevierd voorbijgaan. Een nieuwe versie van de T-shirts, een knaleditie van de Tuinfeesten en een heus tentenkamp! Zo werd het twintigste bivak voor jongens en meisjes eentje met een eettent, een buitenkeuken, een zelfgefabriceerde douche, hudo, gesjorde arena én de Chirovlag op 10m hoogte. Na het kamp kwamen er maar liefst 8 leid(st)ers bij van de gereratie ’99.

Wat de toekomst nog bieden zal? Hopelijk een blijvend grote groep die gestaag zal  verdergroeien en steeds volwaardig kan meetellen in het Burchts-Zwijndrechtse milieu!