Voorgeschiedenis

Chiro Sint-Lutgart (1963-1997)

1971 10 3 opening meisjeslokalen stoet

1971: Ook de jongens waren aanwezig op de opening van het meisjeslokaal

Bij de oprichting hadden de meisjes een lokaaltje in de Broederschool aan de kerk, nadien heeft men kort een lokaaltje mogen gebruiken achter het café “De Groene Lantaarn” eveneens in de Dorpsstraat gelegen. Daarna kreeg men een onderkomen in een schapenstal in de boomgaard van de onderpastoors (= plaats waar nu de lokalen staan). Rond 1968-1969 kreeg men een plaats in de Rerum Novarum (het huidige Rustoord Herleving), eerst een lokaaltje achteraan dat men deelde met de schutters en later kwamen er nog twee lokaaltjes boven bij. Blijkbaar heeft de Kerkfabriek beslist, hoogst waarschijnlijk onder invloed van de onderpastoor, om de meisjes een vast onderkomen te geven in de boomgaard gelegen achter de huizen van de onderpastoors. Er werd geld ingezameld via een kaartenverkoop en een onbekend persoon die de chiromeisjes een warm hart toedroeg zodat de lokalen gebouwd konden worden. Op 3 oktober 1971 werden de lokalen feestelijk ingehuldigd in de Dorpsstraat mede dankzij de juist gestarte jongenschiro en de muziekkapel van de chiro van Zwijndrecht. Het eerste lokaal bestond enkel uit het speelclub-, tippers- en tiptienslokaal en een toiletruimte.

De aanleg van het basketbalplein was dan weer gebeurd door de 11de Genie van Burcht.

Omdat de meisjeslokalen al snel te klein werden, werd er al gauw beslist om er nog een stuk aan te bouwen. Dit zou nog in twee etappes gebeuren. Eerst werd het kwikkenlokaal en een lokaaltje ernaast gebouwd. Dit moest eigenlijk direct worden afgestaan aan de buren als garage (er was een hechte band met de Kerkfabriek?) Nog even later werd het leidingslokaal en materiaalkot bijgebouwd.

Er was reeds van in het begin een overeenkomst met de Kerkfabriek dat zolang de chiro bestaat ze deze grond mag gebruiken.

Chiro Trefpunt (1971-1997)

Bij de start hadden ze een lokaal ter beschikking gekregen in de Broederschool. Langzaam aan kregen ze meer lokalen en begon men plannen te smeden om er een echt chirolokaal van te maken. Via een maandenlijkse papier

1974 opening jongenslok

1974 opening jongenslokaal

slag, waarbij toch een 8 ton oud papier werd opgehaald, spaarden ze voor deze verbouwingen. Die zaterdag aten alle jongens, die mee hielpen bij Angéle thuis en zat de sfeer er steeds in. Men moet wel bedenken dat dit steeds gebeurden onder de verschillende weersomstandigheden en dat het soms geen pretje was. Op 9 januari 1974 werd er gestart met de vernieuwing van de lokalen zoals elektriciteit, zoldering, sanitair en verwarming. Eind 1974 kon men de vernieuwde lokalen inhuldigen. Eerste minister Leo Tindemans werd peter van de jongenschiro en knipte het lint (2 aan elkaar geknoopte chirodassen) door. De muziekkapel van de chirojongens van Zwijndrecht en de burgemeester van Burcht Paul Van Goethem waren eveneens aanwezig. Dit werd gepaard gegaan met een groot spel op het kerkplein, waaraan verschillende chiro’s aan deelnamen (oa: Kruibeke, Vrasene, Zwijndrecht, Burcht, Beveren oud, Beveren Nieuw, …).

De chirojongens beschikten vooral de eerste jaren over een goed Oudercomité en een Vriendenkring die hen steunde met raad en daad.

1997 Opening zaaltje

1997 Opening zaaltje

Toen de lokalen eind de jaren tachtig in verval kwamen, moest men dringend op zoek naar een nieuw onderkomen. Het idee ontstond om achteraan in de boomgaard van de meisjes nieuwe lokalen te bouwen. Het idee was simpel maar de uitvoering niet. Er werd wat rond gehoord en in 1990 kregen ze twee afgedankte loodsen van de Firma Van Laere. Toen uiteindelijk toch in 1992 gestart werd met de aanleg van de grondlaag en het rechtzetten van de loodsen duurden het niet lang of er was een klacht ingediend bij de politie wegens illegaal bouwen. In 1995 was er nog steeds geen bouwvergunning goed gekeurd en zaten de jongens nog steeds in “lokalen” zonder elektriciteit en zonder sanitair. Er werd toen met een petitie gestart met weinig resultaat. Nu is er een zaaltje bijgebouwd met enkele toiletten op putwater en de verwarming gebeurd door gasflessen. In een afgezonderde ruimte is een keukentje voorzien maar zonder drinkbaar water.

Chiro Burcht (1997-2014)

Na de samensmelting in 1997 werd de oprit in 1999 voorzien van stenen tot aan het basketbalplein.

Ondertussen waren ze volledig naar de meisjes lokalen vooraan getrokken en werden de lokalen achter in de boomgaard gebruikt als opslagruimte en een feestzaaltje. Door de jaren heen hadden de lokalen vooraan echter ook heel wat te verduren gekregen. Er was immers reeds meermaals ingebroken en ook het dak begon al hier en daar lekken te vertonen. De Chiro moest verder en zo stonden er gauw weer heel wat verbouwingen voor de deur:

In  2007 heeft men aan de achterzijde nieuwe ramen en deuren gestoken, in 2010 zouden de ramen achteraan ook volgen. In datzelfde jaar kwam het garageke eindelijk weer in chirohanden en begon men hier met de installatie van een keukentje, ook in het sanitair gedeelte werd een plaats gemaakt voor 2 douches en 2 urinoirs. In 2012 werd het eerste deel van het dak totaal vernieuwd en werd het hele elektrische systeem vervangen door een regelbaar systeem in verschillende kringlopen, dit zou niet alleen de brandveiligheid enorm verbeteren maar ook de energiefactuur.

In 2013 werd er een opbergvak voor een hele nieuwe voorraad aan sjorbalken geplaatst, werd het overige deel van het dak vervangen en plaatsten we een kot om het afval in op te slaan.

Wanneer er in 2014 houtrot wordt vastgesteld in de lokalen van Chiro Trefpunt, besluit de leidingsploeg om snel actie te ondernemen. Na zich goed geïnformeerd te hebben bij de Gemeente Zwijndrecht en Chiro Nationaal wordt er beslist om een Bouwcomité op te richten.

Het Bouwcomité (2014 – Heden)

Het bouwcomité kwam origineel tot stand vanuit een Oud Groepsleidingsraad van zowel Trefpunt, Lutgart als Chiro Burcht. Een klein team onder leiding van Sarah D’Hooghe kwam geregeld bij elkaar om de meest urgente zaakjes aan te passen, dit alles met het oog op een potentiële toekomstige nieuwbouw.

In de zomer van 2015 werden de lokalen van Chiro Trefpunt verlaten, de aspiranten verhuisden naar het voormalige leidinglokaal en de kadeekes vonden een plekje in de vernieuwde stock. Alle ledenlokalen bevinden zicht sindsdien voorraan. Het zaaltje werd opgedeeld in 3 lokalen: een materiaalkot, een vergaderzaal en een leidingskot.

13234626_10209573105749616_1017335394_oWanneer de onderpastoorswoningen in de winter van 2015-16 verbouwd worden, blijken de nutsvoorzieningen van Chiro Burcht ginds nog in de kelder te zitten. Het bouwcomité neemt alle hens aan dek en slaagt er op tijd in om alles te verleggen. De volledige heraanleg van de oprit is voor begin 2017, deze zou bij de effectieve verbouwing van de onderpastoorswoningen immers opnieuw beschadigd geraken.

In mei 2016 werden dat den verrotte jongenslokalen afgebroken. De foto’s hiervan, staan op Flickr. Datzelfde jaar werd er ook centrale verwarming geplaatst in het gehele lokaal vooraan.

Ondertussen kreeg het bouwcomité steeds meer vaste structuur en krijgen plannen voor een nieuwbouw achteraan steeds meer vorm. Op dinsdag 8 mei vonden we cement voor een ondernemende toekomst en werd het bouwcomité uitgebreid met 4 nieuwe trekkers.