Verhuur

Wij verhuren!

Gedurende het ganse jaar kunnen er bij Chiro Burcht heel wat dingen gehuurd worden.

We verhuren onze gebouwen voor weekends aan andere jeugdverenigingen, we verhuren een klein zaaltje aan de ouders en vrienden van leiding en tenslotte nog wat materiaal.

Op de volgende pagina’s geven we een overzicht van wat er bij ons kan gehuurd worden.

Lokalen / Weekendplaats