16-17: CHIROCYCLE

Drie woorden: precycle, recycle en upcycle. Of in één woord: minder verspillen! Minder verspilling van eten, van materiaal, van water, van energie en van grondstoffen.  Hoe? Door afval te vermijden, spullen te hergebruiken, of van iets ouds iets nieuws te maken. Door te kringlopen dus.

Omdat onze planeet het waard is.  #luchtvervuiling #plasticsoup #uitlaatgassen #klimaatopwarming #CO2uitstoot #broeikaseffect #overconsumptie  #andcounting #Chiroisdetoekomst

De Chiro is geen eiland, we maken deel uit van een samenleving. Een Chirogroep komt elke week bijeen in de buurt, het dorp, de stad waarop we betrokken zijn. We geven mee vorm aan die samenleving en doen dat op een zo verantwoord mogelijke manier.

De grondstoffen die er altijd heel vanzelfsprekend geweest zijn, raken binnenkort op. Onze levensstijl zorgt voor een enorme uitstoot van broeikasgassen, wat het klimaat verstoort. Overproductie en overconsumptie zijn gewoonten die niet alleen duur zijn, maar ook de aarde ernstig op de proef stellen.

We dragen met de Chiro zorg voor onze eindige planeet en gaan bewust om met al wat ze ons schenkt. We gaan de verspilling van voedsel, energie, water en grondstoffen zo veel mogelijk tegen.  We tonen dat het anders kan. We nemen onze verantwoordelijkheid op: ons klimaat is onze toekomst. Net als de kinderen en jongeren die elke week samenkomen om Chirospelletjes te spelen.

Op die manier bouwen we mee aan een samenleving die duurzaam is, voor onze generatie en voor toekomstige generaties. De Chiro kiest ervoor om ‘sterker te worden door bewust te leven’, om te werken aan bewust wereldburgerschap, om te handelen met respect voor elkaar en voor onze omgeving

én ook dit jaar, een jaarthemalied:

Bron: https://chiro.be/actie/jaarthema-1