Het Sint-Maertenscomité

Sinds jaar en dag trekt de ommegang van Sint-Maarten op 11 November door de straten van Burcht. De goedheilige man wordt steeds gevolgd door een heuse bende van vereningen uit het Burchtse landje. Ook Chiro Burcht behoort hiertoe. Hij houdt vervolgens halt aan de kerk. Hij gooit heel het kerkplein vol met snoep waarna hij met de noorderwind weer een jaar verdwijnt.

Jarenlang werd deze ommegang in goede banen geleid door de Schuttersgilde Sint-Martinus a.k.a. de Nietsers. Wanneer ze er in 2010 mee stopten, werd er door de andere deelnemende verenigingen besloten om dit stukje patrimonium niet verloren te laten gaan. Samen met Volkskunstgroep ’t Veerke vzw en Brassband Burgipja nam Chiro Burcht de fakkel over. Al gauw werden we hierin bijgestaan door de Heemkundige Kring Zwijndrecht Burcht, Vrije Basischool Sint-Martinus en Toneelvereniging Leute en Leuteke.

Enkele edities verder trachten we er nog steeds een heuglijke dag van te maken. In 2013 werd er voor het eerst zelfs halt gehouden aan het pleintje in de Reynerslaan om er te kijken naar een evocatie uit het leven van Sint-Maarten, vertolkt door de jongere garde van Leuteke.