De Jeugdraad

Jeugdraad van Burcht en Zwijndrecht

Chiro Burcht is afgevaardigd in de Jeugdraad van Burcht/Zwijndrecht.
Elke eerste donderdag van de maand komen alle jeugdverenigingen samen in jeugdhuis Den Trechter‘ om 20u.
De vergaderingen van de Jeugdraad zijn open, dit wil zeggen dat elke geïnteresseerde jongere vanaf 16 jaar mag deelnemen aan de vergadering.
Hier praten we over de toekomstplannen van elke vereniging, de activiteiten die de gemeente organiseert voor jongeren, de infrastructuur van de jeugdverenigingen en nog heel veel meer.

De Jeugdraad is samengesteld uit jongeren, zowel van het verenigingsleven als van daarbuiten. Ook leden uit de kern van het jeugdhuis nemen deel aan de vergaderingen om nieuws en belangrijke punten voor te leggen over het jeugdhuis.
De Jeugdraad adviseert het college van burgemeester en schepenen over zaken die kinderen en jongeren aanbelangen en organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zoals een quiz, een massaspel en de Open Lucht Film.
Deze activiteiten worden door de leiding van de verschillende jeugdverenigingen op touw gezet en zijn altijd voor iedereen en gratis!

Binnen deze pagina willen we nog een aantal nuttige links en tips geven over wat jeugd aangaat. Kan je hier iets niet vinden, mail het ons en we zorgen dat het binnen de korste keren in onze website terug te vinden is!

Activiteiten

Alle jeugdverenigingen en de jeugdraad organiseren heel wat activiteiten doorheen het jaar. Binnen onze website kan je een kalender vinden die alle activiteiten van de verenigingen verzameld.
De activiteiten kalender kan je hier terugvinden.