Drempelverlagende Maatregelen

Chiro is voor iedereen!

Daarom zoekt Chiro Burcht naar oplossingen voor kinderen en jongeren die het iets moeilijker hebben. Zo proberen we uitgaven te verlichten en drempels weg te werken.

Maatregelen voor iedereen

Maatregelen voor mensen met een Z-pas

Nog extra informatie aangaande dit thema vindt u op de gespecialiseerde site van Chiro Nationaal onder diversiteit . Ook op de site van de gemeente Zwijndrecht kan u terecht.