Chiro Burcht

De Tijdlijn:

 • Chiro Burcht is ontstaan nadat het leden/leidings aantal bij zowel chiro Sint-Lutgart als chiro Trefpunt enorm gedaald was.  Een samensmeltingwas noodzakelijk. In 1997 was dit officieus gebeurd maar vanaf 2000 werd dit ook doorgegeven aan Chiro Nationaal. De eerste groepsleidster was Joke Pijl. In het begin moet het zeker een beetje zoeken geweest zijn naar een goed evenwicht tussen jongens en meisjes. Zo was er een probleem bij het eerste gemengde bivak te Eeklo omdat zowel de meisjes als de jongens met een vaste kookploeg werkten en er nu dus twee kookploegen waren. Dit werd democratisch opgelost door stemming en degene met de meeste stemmen mocht eerst mee, de andere kookploeg het jaar nadien en zo afwisselend. Zo was de kookploeg van de meisjes het eerst aan de beurt.

  1998 Bivak Eeklo

  1998 Bivak Eeklo, het eerste officiele bivak van Chiro Burcht

 • Wanneer er op het kamp te Malmedy in 2003 plots heel veel jonge kinderen inschrijven wordt er door de speelclub leiding beslist om hun afdeling op te splitsen. Dit zal het eeste en tot nog toe enige jaar zijn waarin er over een padclub gesproken wordt voor de 6- en 7-jarigen. De speelclub bestond uit de 8-jarigen (’94). Vanaf 2003 werd er ook weer gestart met de Tuinfeesten, dit naar vroegere gewoonte om de twee jaar afwisselend met de Bloesemfeesten en het eerste weekend van mei. Het zaaltje werd tijdens deze feesten ingehuldigd als Huize Papa Beer.
 • In 2006 bereikte het ledenaantal een dieptepunt. Met slechts 38 leden en 7 leiders vertrokken we met nog nooit zo weinig op kamp! De zeer kleine leidingsploeg had enkele zware beslissingen door te hakken voor het aansluitende jaar. Er zouden voor 2 jaar geen tuinfeesten meer plaatsvinden, voor zowel extrerne als interne activiteiten was er nu geen ruimte meer. Men zou ook allemaal nog wel enkele jaren leiding moeten blijven.
 • Op het kamp te Sint-Joris-Winge in 2008 waren er nog slechts 3 groepen, met de tito’s las oudste groep zou er nog wel enkele jaren gespaard moeten worden vooralleer er nieuwe leiding bij zou komen.
 • Na een korte pauze werden er in 2011 weer Tuinfeesten georganiseerd volgens het aloude principe.
 • Het jarenlange wachten was in 2012 eingelijk aan een einde gekomen, met 10 nieuwe leiders en leidsters stond de deur weer open voor heel wat nieuws! Zo startte men dit jaar met het fameuze sjorprogramma van Chiro Burcht. Met een basis hoeveelheid aan sjorbalken sloegen de mannelijke leiders er zo in om de aanpalende KSA op kamp te Gierle af te weren. Hiernaast ging men met 90 man op kamp, nog nooit waren er met Chiro burcht zoveel kinderen en leid(st)ers mee!
 • Er was in 2012 ook plek voor enig afschied: na een leidingscarrière van maar liefst 9 jaar stopten Ken en Joris er dit jaar definitief mee.
 • Ook in 2013 stond er weer heel wat nieuws te gebeuren: h
  cb2014

  De bende anno 2014 mét VB en TP

  et werkjaar 2013-’14 zou voor de eerst 5 volwaardige groepen tellen en zou 1 van de lokaaltjes achteraan weer in gebruik genomen worden. Er werd gesleuteld aan het inschrijvingsgeld en men besloot voortaan niet meer te gaan schaatsen in februari.

 • Het grootste leidingsaantal werd bereikt in 2014: met maarliefst 18 leiders en leidsters ging men van start in September. In diezelfde maand oorganiseerde men sinds lang terug een fuif: Banlieue. Voor het eerst in jaren werd er ook weer gezocht naar een Volwassen Begeleider en Technische ploeg. Kristel de Sauter nam eerstgenoemde functie op zich en zou zo mee instaan voor een verdere structurele uitbouw van Chiro Burcht. Bart de Cleen leidde de technische ploeg en naam hamer en bijtel in de hand om het lokaal weer van top tot teen op te knappen.
  Bovendien ging met op het einde van datzelfde werkjaar met 92 op kamp naar Houffalize. Het 18de bivak van Chiro Burcht, werd zo het talrijkste ooit opgemeten
 • 2015; Een Bouwcomité werd opgericht onder leiding van Sarah D’Hooghe en al gauw kregen de lokalen verschillende make-overs (zie lokalen). Het eerste wapenfeit van het bouwcomité creeerde onmiddellijk een extra lokaal, dus eindelijk kon er gesproken worden over die 6de groep: De Kadeekes! Het was al van 2003 geleden dat er nog een paarse groep (de Padclub) geweest was en voor het eerst in Chiro Burcht zijn 19-jarig bestaan waren er 6 gezonde groepen.
 • Anno 2017 ging Chiro Burcht een feestjaar in, hun twintigste levensjaar zou immers niet ongevierd voorbijgaan. Een nieuwe versie van de T-shirts, een knaleditie van de Tuinfeesten en een heus tentenkamp! Zo werd het twintigste bivak voor jongens en meisjes eentje met een eettent, een buitenkeuken, een zelfgefabriceerde douche, Hudo, Gesjorde arena én de Chirovlag op 10m hoogte. Na het kamp kwamen er maar liefst 8 leid(st)ers bij van de gereratie ’99. Wat voor positiefs dit allemaal teweegbrengt? Ook wij kijken er alvast naar uit!

Wat de toekomst nog bieden zal? Hopelijk een blijvend grote groep die gestaag zal  verdergroeien en steeds volwaardig kan meetellen in het Burchts-Zwijndrechtse milieu!

De lokalen.

1997-2017

Na de samensmelting in 1997 werd de oprit in 1999 voorzien van stenen tot aan het basketbalplein.

Ondertussen waren ze volledig naar de meisjes lokalen vooraan getrokken en werden de lokalen achter in de boomgaard gebruikt als opslagruimte en een feestzaaltje. Door de jaren heen hadden de lokalen vooraan echter ook heel wat te verduren gekregen. Er was immers reeds meermaals ingebroken en ook het dak begon al hier en daar lekken te vertonen. De Chiro moest verder en zo stonden er gauw weer heel wat verbouwingen voor de deur:

In  2007 heeft men aan de achterzijde nieuwe ramen en deuren gestoken, in 2010 zouden de ramen achteraan ook volgen. In datzelfde jaar kwam het garageke eindelijk weer in chirohanden en begon men hier met de installatie van een keukentje, ook in het sanitair gedeelte werd een plaats gemaakt voor 2 douches en 2 urinoirs. In 2012 werd het eerste deel van het dak totaal vernieuwd en werd het hele elektrische systeem vervangen door een regelbaar systeem in verschillende kringlopen, dit zou niet alleen de brandveiligheid enorm verbeteren maar ook de energiefactuur. In 2013 werd er een opbergvak voor een hele nieuwe voorraad aan sjorbalken geplaatst. In datzelfde jaar namen de aspiranten een van de lokaaltjes achteraan in, dit echter niet voor lang,…

Het Bouwcomité

Wanneer er in 2014 houtrot wordt vastgesteld in de lokalen van Chiro Trefpunt, besluit de leidingsploeg om snel actie te ondernemen. Na zich goed geïnformeerd te hebben bij de Gemeente Zwijndrect en Chiro Nationaal wordt er beslist om een Bouwcomité op te richten.

Dit comité bestaat momenteel uit een voorzitster (Sarah D’Hooghe) en een penningmeester (Joris D’Hooghe), ze worden ondersteunt door de TP, VB, GL en de leidingsploeg. Wie nog extra wilt ondersteunen mag steeds contact opnemen met de voorzitster (0477206558).

In de zomer van 2015 werden de lokalen van Chiro Trefpunt verlaten, de aspiranten verhuisden naar het voormalige leidinglokaal en de kadeekes vonden een plekje in de vernieuwde stock. Alle ledenlokalen bevinden zicht sindsdien voorraan. Het zaaltje werd opgedeeld in 3 lokalen: een materiaalkot, een vergaderzaal en een leidingskot.

13234626_10209573105749616_1017335394_oWanneer de onderpastoorswoningen in de winter van 2015-16 verbouwd worden, blijken de nutsvoorzieningen van Chiro Burcht ginds nog in de kelder te zitten. Het bouwcomité neemt alle hens aan dek en slaagt er op tijd in om alles te verleggen. De volledige heraanleg van de oprit is voor begin 2017, deze zou bij de effectieve verbouwing van de onderpastoorswoningen immers opnieuw beschadigd geraken.

In mei 2016 werden dat den verrotte jongenslokalen afgebroken. De foto’s hiervan, staan op Flickr.

In tussentijd vergaderd het bouwcomité verder en wordt er een oplossing gezocht voor een nieuw zaaltje, een centrale verwarming voorraan en extra isolatie van de Ytong-muren.

Chiro Burcht bouwt rustig verder,…