Chirojongens Trefpunt

De Tijdlijn:

 • 1972 eertse leidploeg jongens

  1972 eertse leidploeg jongens

  Robert Embrecht en E.H. Van den Bergh waren de stuwende kracht achter de oprichting van chiro Trefpunt. Sinds de KSA ermee gestopt was, was er niets meer in de gemeente waar jongens onder de 14 jaar terecht konden en daar wilden ze iets aan doen. De naam is er gekomen omdat men vooral iets wilden dat de jongens aansprak en dit zou met een “heilige naam” veel minder het geval zijn. De start van de jongenschiro was op 4 september 1971, er waren 30 jongens aanwezig, verdeeld in 4 afdelingen met als leiding: Robert Embrecht, Erik Schoofs, Martin en Gilbert Dioos, Paul Van Bogaert, Jef Van den Heuvel. Ze werden officieel ingeschreven op 24 september 1971 bij chiro Nationaal met 45 jongens en 8 leiders, met stamnummer O/2311.

 • Op 3 oktober 1971 liepen de jongens mee in de optocht bij de inhuldiging van de nieuwe meisjeslokalen. Het was de eerste keer dat de jongens mee liepen en ze hadden er alles aangedaan om iedereen van een uniform te voorzien. Omdat ze nog geen eigen vlag hadden, hadden ze de vlaggen van hun voorgangers (de KSA) meegenomen.
 • Hun hoogste aantal leden was in 1973 met 87 ingeschreven jongens. Men moest vroeger altijd wel rekening houden met leiders die soldaat konden worden en er dan ineens een jaar mee moesten stoppen. Sommige verschenen op kamp in volledige legeruniform om toch dat deel niet te moeten missen.
 • In 1974 werden de uniformen: bruine hemden en zwarte broeken stilaan veranderd naar de beige hemden en bruine broeken.
 • René Snellinckx werd in 1978 de eerste volwassen begeleider (VB) en heeft dit blijven doen tot zijn gezondheidstoestand het niet meer toeliet. Op 18-19 en 20 september 1981 werd het 10-jarig bestaan gevierd tijdens de Septemberfeesten.
 • In 1982-1983 veranderde het gewest van naam in Gewest Singelberg-Scheldeland.
 • In 1987 werden de Tuinfeesten gemengd gehouden met de meisjes. Jef Van den Heuvel wordt de tweede VB en helpt René Snellinckx.
 • Vanaf 1995 ceranderde men het unifofm nogmaals in een bruine broek met rood T-shirt. Dit werd sindsdien uitgebreid tot het kleerkastje vol dat ieder hedendaags lid bezit.
 • In 1996  kampten de jongens met een onoverwinnelijk ledentekort. Een jaar later gingen ze samen met de meisjes.

 

De proosten:

1974 Proost EH Van den Bergh

1974 Proost EH Van den Bergh

E.H. Antoon Van den Bergh was van in het prille begin betrokken bij het opstarten van chiro Trefpunt en is dan ook als eerste proost van start gegaan voor 11 jaar (+ Verrebroek 5 februari 2007). Hij werd vervangen door E.H Paul Redant. Hij was de eerste onderpastoor, die mee voor 10 dagen op kamp ging zowel bij de meisjes als bij de jongens. Na 5 jaar werd hij overgeplaatst naar Zele-Heikant en kwam er geen vaste proost meer in de plaats.

De lokalen:

Bij de start hadden ze een lokaal ter beschikking gekregen in de Broederschool. Langzaam aan kregen ze meer lokalen en begon men plannen te smeden om er een echt chirolokaal van te maken. Via een maandenlijkse papier

1974 opening jongenslok

1974 opening jongenslokaal

slag, waarbij toch een 8 ton oud papier werd opgehaald, spaarden ze voor deze verbouwingen. Die zaterdag aten alle jongens, die mee hielpen bij Angéle thuis en zat de sfeer er steeds in. Men moet wel bedenken dat dit steeds gebeurden onder de verschillende weersomstandigheden en dat het soms geen pretje was. Op 9 januari 1974 werd er gestart met de vernieuwing van de lokalen zoals elektriciteit, zoldering, sanitair en verwarming. Eind 1974 kon men de vernieuwde lokalen inhuldigen. Eerste minister Leo Tindemans werd peter van de jongenschiro en knipte het lint (2 aan elkaar geknoopte chirodassen) door. De muziekkapel van de chirojongens van Zwijndrecht en de burgemeester van Burcht Paul Van Goethem waren eveneens aanwezig. Dit werd gepaard gegaan met een groot spel op het kerkplein, waaraan verschillende chiro’s aan deelnamen (oa: Kruibeke, Vrasene, Zwijndrecht, Burcht, Beveren oud, Beveren Nieuw, …).

De chirojongens beschikten vooral de eerste jaren over een goed Oudercomité en een Vriendenkring die hen steunde met raad en daad.

1997 Opening zaaltje

1997 Opening zaaltje

Toen de lokalen eind de jaren tachtig in verval kwamen, moest men dringend op zoek naar een nieuw onderkomen. Het idee ontstond om achteraan in de boomgaard van de meisjes nieuwe lokalen te bouwen. Het idee was simpel maar de uitvoering niet. Er werd wat rond gehoord en in 1990 kregen ze twee afgedankte loodsen van de Firma Van Laere. Toen uiteindelijk toch in 1992 gestart werd met de aanleg van de grondlaag en het rechtzetten van de loodsen duurden het niet lang of er was een klacht ingediend bij de politie wegens illegaal bouwen. In 1995 was er nog steeds geen bouwvergunning goed gekeurd en zaten de jongens nog steeds in “lokalen” zonder elektriciteit en zonder sanitair. Er werd toen met een petitie gestart met weinig resultaat. Nu is er een zaaltje bijgebouwd met enkele toiletten op putwater en de verwarming gebeurd door gasflessen. In een afgezonderde ruimte is een keukentje voorzien maar zonder drinkbaar water.