De Nieuwbouw

Huidige noden

Mits ons bouwcomité nog maar net is uitgebreid, kunnen we nog geen exact plan aan jullie voorleggen, wel vind je hieronder reeds een voorlopige werkversie.

In samenspraak met de leiding onderzoeken we geregeld wat Chiro Burcht nu net nodig heeft, een gebouw neerpoten dat niet praktisch in gebruik is, zou immers maar zonde zijn. De huidige focus ligt vooral op het heropbouwen van de gebouwen achteraan, houtrot is hier immers volop de muren aan het aantasten. Een toekomstige nieuwbouw zou daarom vooral rekening houden met een nieuw leidingslokaal, een voorraadlokaal, een degelijk materiaalkot en een vernieuwd zaaltje met keuken en sanitair (voor eetavonden, groepsactiviteiten, infoavonden,…).

Om de financiën wat te drukken én om het Burchtse verenigingsleven te steunen onderzoeken we echter ook of er geen opties zijn tot samenwerking, ons lokaal wordt immers maar 2 dagen op de week gebruikt.

Wat we echter willen garanderen is, dat onze leden gedurende het hele proces lokalen blijven hebben, dit is immers nodig om de werkingen verder te zetten en van degelijke kwaliteit te blijven voorzien. Ook de verhuur laten we graag blijvend doorgaan, zo kunnen andere jeugdverenigingen van ons dorp blijven genieten.

Voorlopige plan

Onze voorzitster (Sarah D’hooghe) is van opleiding architecte, en heeft reeds een eerste hersenspinsel op virtueel papier gezet. Het oogt al mooi, vindt u niet?

Het bijhorende grondplan kan u hier downloaden.