BOUW

Het Voorlopige plan van de nieuwbouw achteraan

Welkom op de pagina van het Bouwcomité van Chiro Burcht!Het Bouwcomité van Chiro Burcht werd in 2014 opgericht om de leidingsploeg te ondersteunen in het vraagstuk dat ‘de toekomst van de lokalen’ inhoudt. Deze lokalen kennen immers een lange geschiedenis, maar hadden en hebben dringend nood aan een stevige opknapbeurt.

Door geregelde vergaderingen te houden en de huidige toestand en het gebruik te bestuderen, onderzoekt het bouwcomité wat er mogelijk is voor de toekomst. Op korte termijn wordt er daarom onderhandeld voor een betere juridische regeling met de Kerkfabriek over het terrein zelf. Op lange termijn wordt er weldegelijk nagedacht over een gehele nieuwbouw, hoe die er exact zal uitzien volgens de noden van de Chiro en hoe we deze kunnen financieren.

Had je graag deel uitgemaakt van het bouwcomité of had je een vraag willen stellen over het verdere reilen en zeilen? Kijk dan eens naar wat we eerder publiceerden op onze site of mail gerust naar chiroburchtbouwt@gmail.com

Had je graag geweten bij wie dit mailtje terechtkomt, of had je gewoon graag onze organigram eens gezien? Hier vindt je alles over de trekkers van het Bouwcomité. Hoe we het gehele plan financieren, ontdekt u hier.