Wat een heisa!

Beste ouders, leden, sympathisanten en mede Burchtenaren,

Er gaan heel wat geruchten de ronde over de gebeurtenissen in de nacht van zaterdag op zondag omtrent de ijspiste op het Kerkplein. Hierin komen wij niet steeds in het beste daglicht.
Graag willen wij dat u met zekerheid weet dat bij deze incidenten GEEN Chiroleiding, noch Chiro Burcht gerelateerden betrokken zijn geweest. We doen steeds ons best om iedereen gelijk te behandelen en om positief in communicatie te gaan. Wij proberen onze leden diezelfde waarden bij te brengen. Dat er nu het compleet tegenovergestelde wordt verspreid, vinden wij onbegrijpelijk. Het idee alleen al, maakt ons ziek.
We willen er ook op wijzen dat er op de Chiro geen illegale drank is verkocht, noch geschonken aan onbekenden die er later geen blijf meer mee wisten. Zaterdag waren er geen activiteiten op Chiro Burcht en zaten alle leiding en leden braaf thuis voor de buis of zwoegend achter de boeken.
Waar deze geruchten hun oorsprong kennen, weten we niet. We zullen daarom ook niet met de vinger wijzen. We willen enkel vragen om eerst te bezinnen alvorens onwaarheden te verspreiden. Het internet werkt te snel om onbezonnen te handelen. De gevolgen zijn immers moeilijk bij te benen.
Bedankt aan de organisatie om mee te helpen ons imago te zuiveren, we hopen hen in de toekomst nog tegen te komen voor een verdere vruchtbare samenwerking.
Het spijt ons dat we u op een dag als vandaag hiermee lastig moeten vallen. We vonden het echter onze plicht tegenover onze leden, ouders en onszelf om dit niet zomaar te laten rondgaan. Deze blaam hebben wij niet verdiend!
Nog een prettige kerstvoorbereiding gewenst, een positievere boodschap volgt deze avond.

’t Leidingsteam, Chiro Burcht