Zondag 20 april: Hoog bezoek!

We hebben er dit jaar extra lang naar kunnen uitkijken, sinds oudejaarsavond en de afterparty op Time’s Square hebben we ons aangepast dieetje nog een maandje langer kunnen rekken en hebben we met z’n allen onze tonnetjes enkele Bigmacmenu’s lichter gemaakt. Dit weekend zijn we er echter aan voor de moeite, want de paasklokken komen speciaal uit New Rome City gevlogen om het Bruto Nationaal gewicht op te krikken. We bezitten ook de sociale zekerheid dat enkele pure gangsta paashazen helemaal de plas over komen wippen om onzen tuin te bekeutelen met lekker warme swageieren.

http://usagym.org/images/post_images/5376.jpg

Een foto van onze lokalen Zondag aanstaande

Daar onze Salt Burchtse Whale City kathedraal haar deuren niet meer opent op een zondagochtend zullen we een andere manier moeten zoeken om paasklokken gunstig te stemmen, en wat gaat er dan boven massaspelletjes spelen met de crowd!?

We spreken om 9u af op de Chiro en trekken vervolgens onder politiebeleiding in collone richting Den Barst. Onze route wordt nog geheim gehouden maar de boomwallstreet kan u uit veiligheidsoverwegingen niet meer bereiken tot en met de late namiddag, ook alle aanwezige vuilnisopvangers worden dichtgeschroefd. De uurregeling van het openbaar vervoer wordt zo veel mogelijk in tact gehouden, doch worden er enkele lijnen omgelegd, hierover meer op de informatiesite van de Lijn.

Wil u toch naar het centrum gaan, dan gaat u best ter voet/fiets/paardentram. Er zullen gedurende een hele paasmorgen enkele helikopters over over het Burchtse landschap zwe(r)ven, maar als u in de living blijft en de koers iets harder zet zal u er ongetwijfeld geen hinder van ondervinden. We wensen ook niet te vermelden wanneer de aankomst aan het speelveld precies wordt verwacht uit schrik voor een aanslag op onze presidentiele paashaas. Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen en sturen onze oprechte excuses voor het mogelijke ongemak. Woont u aan de Nordcoast van Zwijndrecht, in dit geval zal u geen hinder ondervinden.

We verwachten dat het ceremoniele gedeelte niet langer dan 2uur in beslag zal nemen, hierna keren we onder dezelfde voorwaarden terug naar onze eigenste Chirowood Hills, waarna we ons tegoed zullen doen aan het paasmaal. We rekenen er op om rond 12u het staatsbezoek af te kunnen ronden met het groeten van de vlag.

We hopen dat onze internationale vrienden er met volle teugen van genoten zullen hebben en dat de diplomatieke relaties voor dit en de komende jaren genoeg versterkt zullen zijn opdat onze eigenste oud-leidings-delegatie volgende week op een warme welkomst mag rekenen en dat ze ons een nieuw lokaal bijeengokken in de casino’s van Las Vegas. Zolang ze maar indachtig houden:

The US-gravity can be so strong, Burcht is where you belong!